| |     ћирилица | english  
Naslovna
O dijaspori i Srbima u dijaspori

Republika Srbija odnosima sa dijasporom i Srbima u regionu pridaje izuzetan značaj o čemu najbolje svedoče Deklaracija Vlade Republike Srbije o proglašenju odnosa između otadžbine i rasejanja odnosom od najvećeg državnog i nacionalnog interesa (2006. g.), Zakon o dijaspori i Srbima u regionu (2009. g.) i Strategija očuvanja i jačanja odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu (2011. g.).

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, preko mreže svojih DKP u svetu, svim svojim raspoloživim kapacitetima, materijalnim i ljudskim resursima, i diplomatskim instrumentima, čini sve napore da iziđe u susret potrebama svojih državljana i iseljenika našeg porekla u stranim državama i pomogne u očuvanju njihovog nacionalnog identiteta, jezika, kulture i običaja. Kroz pružanje efikasne i kvalitetne konzularne zaštite i usluga, organizovanje obrazovanja i informisanja na maternjem jeziku, pomoć u osnivanju i radu klubova i udruženja, njihovom povezivanju sa poslovnim i drugim subjektima u matici, podstiču ih na međusobnu saradnju, intenziviranje kontakata i odnosa sa maticom i neprekidno rade na unapređenju njihovih sveukupnih privrednih, naučnih, kulturnih, informativnih, sportskih i drugih veza sa maticom.

Naša želja je da srpska dijaspora u svetu i Srbi u regionu u DKP Republike Srbije vide "svoju kuću", kojoj treba da se obrate za pomoć i rešavanje svojih problema u stranoj državi, dobiju informacije o matici i ostvare svoje obrazovne, kulturne i druge pojedinačne i grupne interese. Takođe, DKP Republike Srbije su adresa na kojoj mogu naći partnera za razgovor o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektima u Republici Srbiji, bilo da je reč o investiranju, zajedničkom ulaganju, trgovini, turizmu ili bilo kom drugom vidu obostrano korisne privredne saradnje.

Informacije na veb stranicama Ministarstva spoljnih poslova i DKP Republike Srbije namenjene dijaspori i Srbima u regionu treba da pruže osnovne informacije, olakšaju međusobni kontakt i budu podsticaj za našu dalju saradnju.

Skupština dijaspore i Srba u regionu

Odredbom člana 15. Zakona o dijaspori i Srbima u regionu određeno je da je Skupština dijaspore i Srba u regionu najviše predstavničko telo dijaspore i Srba u regionu.

Shodno Zakonu o dijaspori i Srbima u regionu Skupštinu čini 45 delegata dijaspore i Srba u regionu. Bliže uslove i način izbora delagata, kao i slučajevi prestanka mandata delegata pre isteka roka od četiri godine, sporazumno utvrđuju organizacije koje deluju na teritoriji države za koju se vrši izbor određenog broja delegata.

- Saopštenje Skupštine dijaspore i Srba u regionu 7.6.2013.

- Zaključci sa Trećeg redovnog zasedanja Skupštine dijaspore i Srba u regionu, Beograd, 5. i 6. jul 2013.

- Izveštaj o zasedanju Saveta za statusna pitanja dijaspore i Srba u regionu, u četvrtak 06. juna i petak 07. juna 2013. godine, u svečanoj sali Kancelarije za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu

- Zasedanje Ekonomskog saveta dijaspore, Beograd, 6. jun 2013.

- Deklaracija Skupštine dijaspore i Srba u regionu

- Poslovnik o radu Skupštine dijaspore i Srba u regionu

- Saveti Skupštine dijaspore i Srba u regionu

- Delegati

- Informator za delegate

Kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Republike Srbije osnovala je Servis za brze odgovore u cilju pružanja pomoći i dobijanja odgovora na pitanja dijaspore i Srba u regionu koja su u nadležnosti državnih organa (lična dokumenta, državljanstvo, statusna pitanja, pitanja svojine, dopunske škole i druga prosvetna pitanja). 

Pitanja se mogu postaviti elektronskim putem www.dijaspora.gov.rs, putem telefona: + 381 11 3202 937 i ličnim dostavljanjem u Prijemno odeljenje brzih odgovora: Vasina 20, Beograd, radnim danom od 9-16 časova.

Više informacija o dijaspori možete pronaći OVDEDijaspora
O dijaspori i Srbima u dijaspori
Udruženja i klubovi u Češkoj Republici
Projekti za dijasporu
SPC
Vojni memorijali