| |     ћирилица | english  
Naslovna
Aktuelno - najčešća pitanja

VAŽNO OBAVEŠTENJE - bezgotovinsko plaćanje konzularnih usluga od 01.09.2022.g.

U tekstu koji sledi navedene su radnje koje se najčeće obavljaju u Ambasadi R. Srbije u Pragu, kao i one koje se ne mogu obavitu u Ambasadi, nego iskljucivo u Srbiji, lično ili preko punomoćnika.

1. Podnošenje zahteva za novi pasoš R. Srbije

Kada započne period od 6 meseci pre isteka pasoša RS, možete kontaktirati Konzularno odeljenje (+420257 533 949) radi zakazivanja termina za produženje pasoša. Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, obavezno je lično prisustvo, kao i posedovanje sledećih dokumenata:

- pasoš RS koji trenutno posedujete;

- dokaz o regulisanom boravku u Češkoj Republici (Slovačkoj) – npr. Prúkaz o povolení k trvalému pobity, Dlouhodobý pobyt, Trvalý pobyt…

Taksa za novi pasoš iznosi 66 EUR i naplaćuje se u gotovom novcu prilikom podnošenja zahteva.

Važno!

- Pasoš se ne može produžiti, uvek se izdaje nova pasoška knjižica.

- Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je do 60 dana (dva meseca), a u pojedinim slucajevima i duze. (Kada pasoš izdaje Koordinaciona uprava)

- U slučaju hitnosti, stranka je dužna da podnese odgovarajuću potvrdu (medicinski razlozi, smrtni slučaj u porodici, neodložno službeno putovanje i dr).

- Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš RS, potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu RS, ne starije od 6 meseci.

- Pri uručenju novog pasoša obavezno je lično prisustvo. Obavezno je poneti stari pasoš koji se tom prilikom poništava  vraća stranci.

2. Izgubljen ili ukraden pasoš RS lica koje ima regulisan boravak u ČR

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite policijskoj stanici, prijavite gubitak ili krađu putne isprave RS i uzmete potvrdu izdatu na svoje ime i prezime, sa upisanim datumom i mestom rodjenja.

Pored navedene potvrde policije potrebno je da priložite dokaz o regulisanom boravku u Češkoj Republici (Slovačkoj) – npr. Prúkaz o povolení k trvalému pobity, Dlouhodobý pobyt, Trvalý pobyt…

Uz taksu za zahtev za novi pasoš koja iznosi 66 EUR, uplaćuje se i taksa za oglašavanje pasoša nevažećim u iznosu od 31 EUR.

3. Izgubljen ili ukraden pasoš R. Srbije lica koje u ČR boravi turistički - IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Ukoliko ste na teritoriji ČR, prilikom turstičke posete, ostali bez pasoša (gubitak, krađa i sl), Ambasada Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja ili povratak u ČR.

Potrebno je da gubitak pasoša prijavite lokalnoj stanici Policije ČR i od iste pribavite Potvrdu o tome. Pored navedene potvrde policije potrebno je da priložite:

- dve slike 3,5 x 4,5 (kao za pasoš);

- ličnu kartu ili vozačku dozvolu izdatu od MUP RS. Ukoliko nemate nijedan od navedenih dokumenata, poželjno bi bilo da priložite kopije drugih dokumenata u kojima su navedeni vaši podaci (ime i prezime, JMBG, ime oca i majke, prebivalište i sl.).

Taksa za zahtev iznosi 43 EUR i naplaćuje se u gotovom novcu prilikom podnošenja zahteva.

4. Podnošenje zahteva za pasoš R. Srbije za maloletno dete

Potrebna su sledeća dokumenta:

- putne isprave R. Srbije za dete i roditelje i

- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u ČR.

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:

- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i

- Uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije.

Obavezno je prisustvo oba roditelja.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarski overenu saglasnost drugog roditelja, prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog tumača.

Prisustvo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu originalnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je češki sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Pri uručenju novog pasoša, potrebno je doneti stari detetov pasoš koji se poništava i vraća. Putnu ispravu može podići i samo jedan roditelj.

Taksa za novi pasoš iznosi 66 EUR.

5. Overa dokumenata

Kako postupak overe različitih dokumenata može trajati i preko sat vremena, potrebno je da stranke pošalju E-mail sa naznakom „overa dokumenata“ na konzularno.prag@mfa.rs i da u prilogu dostave tekst punomoćja u Word formatu, skeniranu prvu stranu pasoša i broj mobilnog telefona (radi dogovora oko termina za overu).

6. Venčanje u Ambasadi

Brak u Ambasadi mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije.

Budući bračni drugovi lično zakazuju termin za venčanje.

Za oba supružnika potrebna su sledeća dokumenta:

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem obrascu

- uverenje o državljanstvu R. Srbije

- uverenje o slobodnom bračnom stanju (dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci)

- važeći pasoši R.Srbije i

- kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)

Taksa za sklapanje braka iznosi 101 EUR.

7. Prijava novorođenog deteta

Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije podnose oba roditelja uz sledeću dokumentaciju:

- važeći pasoši oba roditelja,

- izvod iz matične knjige rođenih za dete na češkom obrascu, sa prevodom na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača, ne starije od 6 meseci,

Taksa za prijavu rođenja iznosi 9 EUR.

Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u ČR.

8. Prijava braka sklopljenog u ČR

U Ambasadi možete podneti prijavu za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije. Potrebna Vam je sledeća dokumentacija:

- važeći pasoš R. Srbije i

- izvod iz matične knjige venčanih na češkom obrascu, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Taksa za prijavu braka iznosi 14 evra.

Po upisu činjenice braka sklopljenog u inostranstvu u matičnu knjigu rođenih i venčanih u RS i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša.

Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do promene prezimena.

Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika koji imaju državljanstvo RS.

Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih na češkom obrascu, sa prevodm na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

9. Pribava dokumenata iz Srbije

Posredstvom Ambasade možete pribaviti izvode iz matične knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o nekažnjavanju i potvrdu o penzionom statusu u R. Srbiji i dr.

Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije.

Taksa iznosi 40 evra.

10. Regulisanje vojne obaveze

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina. Potrebno je priložiti pasoš ili ličnu kartu R. Srbije. Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

Taksa za uvođenje u vojnu evidenciju iznosi 2 evra.

KONZULARNE RADNJE KOJE SE NE MOGU OBAVITI U AMBASADI

1. Priznanje strane sudske odluke o razvodu braka u ČR

Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko Ambasade, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude sa zvaničnim prevodom na srpski jezik, kao i izvod iz matične knjige venčanih na češkom obrascu preveden na srpski kod ovlašćenog sudskog tumača.

2. Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije

Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Ambasadi, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

3. Podnošenje zahteva za duži boravak ili rad u ČR

Zbog velikog interesovanja državljana R. Srbije, a i čeških poslodavaca koji se obraćaju Ambasadi, obaveštavamo da su za izdavanje vize za duži boravak u ČR po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni isključivo organi ČR. Državljani R. Srbije zahtev za vizu za duži boravak podnose pre dolaska na rad u Ambasadi ČR u Beogradu.Konzularne usluge
Aktuelno - najčešća pitanja
VAŽNO OBAVEŠTENJE - bezgotovinsko plaćanje konzularnih usluga od 01.09.2022.g.
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R.Srbije
Putne isprave
Overa dokumenata
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Ulazak stranaca u R.Srbiju - vize
Advokati u Češkoj Republici sa znanjem srpskog jezika
Vesti
OBAVEŠTENJE O UPISU U MKR
Primena Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP)
VAŽNA NAPOMENA U VEZI SA BORAVKOM NAŠIH GRAĐANA U ČEŠKOJ REPUBLICI
Obavljanje stručne prakse u MSP i diplomatsko-konzularnim predstavništvima R. Srbije
Opšti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju
Informacije u vezi sa ulaskom i boravkom u Češkoj Republici
Konzularna nadležnost
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Formulari