| |     ћирилица | english  
Naslovna
Biografija

Nj.E. BERISLAV VEKIĆ

izvanredni i opunomoćeni ambasador
Republike Srbije u Češkoj Republici

 

- BIOGRAFIJA -

 

DATUM I MESTO ROĐENJA 13.04.1961. Zenica, SFRJ

 

BRAČNI STATUS oženjen , dva sina

 

EDUKACIJA   

1988. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

1995. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Magistar medicinskih nauka

1996. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Specijalista opšte hirurgije

2000. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Doktor medicinskih nauka

2009. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Subspecijalista iz digestivne hirurgije

2018. Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Subspecijalista iz hiperbarične medicine

2019. Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Master iz zdravstvenog menadžmenta

Hirurška edukacija i stručno usavršavanje: Klinika za hirurgiju, Yekaterinburg 1994; Evropska škola laparoskopske hirurgije u Moskvi 1995; Istraživački Centar, hirurško odeljenje, endoskopska hirurgija, Moskva 1996; Jugoslovenska škola laparoskopske hirurgije 1998; Vinzenz Pallotti bolnica, Bensberg 2002; Kurs-ultrazvučnog pregleda anorektuma i poda karlice - BK Medical Prague 2009; Krankenhaus Barmherzige Bruder bolnica, Vienna 2010; Endo-hirurški Institut Sinsinati 2010; Ethicon EndoSurgery profesionalna edukacija za harmonic i enseal u laparoskopskoj hirurgiji UHC Split 2011; Privatklinik Dobling bolnica, Vienna 2012; Covidien – Evropska škola laparoskopske hirurgije za kolon i rektum UHC Rijeka 2015;

Autor i koautor 10 knjiga iz oblasti medicine i autor i koautor preko 180 studija i naučnih radova.

 

RADNO ISKUSTVO

(2021- ) vanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Češkoj Republici

(2020-2021) državni sekretar u Ministarstvu zdravlja; Vlada R.Srbije (2020-2022)

(2017-2020) državni sekretar u Ministarstvu zdravlja; Vlada R.Srbije (2017-2020)

(2016-2017) državni sekretar u Ministarstvu zdravlja; Vlada R.Srbije (2016-2017)

(2014-2016) državni sekretar u Ministarstvu zdravlja; Vlada R.Srbije (2014-2016)

(2013-2014) državni sekretar u Ministarstvu zdravlja; Vlada R.Srbije (2012-2014)

(2012-2013) Pomoćnik ministra za Evropske integracije i međunarodnu saradnju u Ministarstvu zdravlja; Vlada R.Srbije (2012-2014)

(2018-2021) pomoćnik direktora hirurške klinike KBC Dr.Dragiša Mišović, Beograd;

(2009-2012) načelnik hospitalnog odeljenja hirurške klinike KBC Dr.Dragiša Mišović, Beograd;

(2007-2009) načenik odeljenja biliopankreatične i transplantacione hirurgije KBC Dr.Dragiša Mišović, Beograd;

(2001-2007) načenik odeljenja kolorektalne hirurgije KBC Dr.Dragiša Mišović, Beograd;

 

JEZICI Engleski i Češki (bazično)Ambasador
Biografija