| |     ћирилица | english  
Naslovna
Obavljanje stručne prakse u MSP i diplomatsko-konzularnim predstavništvima R. Srbije

Obaveštavamo Vas da je 6. decembra 2013. godine stupio na snagu Pravilnik o obavlјanju stručne prakse u Ministarstvu spolјnih poslova R. Srbije. Stručnu praksu u MSP RS i diplomatsko-konzularnim predstavništvima R. Srbije u inostranstvu mogu obavlјati punoletni i poslovno sposobni državlјani R. Srbije, koji ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom kao i, izuzetno, strane diplomate (ukoliko je to predviđeno međunarodnim sporazumom). Organizaciju i sprovođenje stručne prakse sprovodi Diplomatska akademija MSP RS, a praksa se obavlјa u trajanju od najmanje 2 nedelјe do najduže 6 meseci. Stručnu praksu mogu obavlјati studenti osnovnih studija, diplomci i studenti postdiplomskih studija na fakultetima u R. Srbiji i inostranstvu koji nisu u radnom odnosu. Lice koje obavlјa stručnu praksu nema pravo na novčanu naknadu ili drugu imovinsku korist.

Molbu za obavlјanje stručne prakse zainteresovani podnose 2 meseca pre planiranog početka i to ili Ministarstvu spolјnih poslova R. Srbije ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu zemlјe u kojoj žive.

Detalјnije informacije o obavlјanju stručne prakse možete pronaći na sajtu Ministarstva spolјnih poslova R. Srbije - Diplomatska akademija (www.mfa.rs).

stručna praksa - saglasnost

stručna praksa - potvrda


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Aktuelno - najčešća pitanja
VAŽNO OBAVEŠTENJE - bezgotovinsko plaćanje konzularnih usluga od 01.09.2022.g.
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R.Srbije
Putne isprave
Overa dokumenata
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Ulazak stranaca u R.Srbiju - vize
Advokati u Češkoj Republici sa znanjem srpskog jezika
Vesti
OBAVEŠTENJE O UPISU U MKR
Primena Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP)
VAŽNA NAPOMENA U VEZI SA BORAVKOM NAŠIH GRAĐANA U ČEŠKOJ REPUBLICI
Obavljanje stručne prakse u MSP i diplomatsko-konzularnim predstavništvima R. Srbije
Opšti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju
Informacije u vezi sa ulaskom i boravkom u Češkoj Republici
Konzularna nadležnost
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Formulari