| |     ћирилица | english  
Naslovna
Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Izdavanje pasoša

VAŽNO :

OD 31.12.2011. GODINE DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE NE MOGU PUTOVATI SA SVOJIM PLAVIM PASOŠIMA BEZ OBZIRA NA TO KOJI JE DATUM U NJIMA UPISAN KAO KRAJNJI ROK VAŽENJA TE PUTNE ISPRAVE.
ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA, SVI PASOŠI NA OBRASCU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE PRESTALI SU DA VAŽE 31.12.2011. GODINE.

 

BIOMETRIJSKI PASOŠI:

Za podnošenje zahteva za biometrijski pasoš potrebno je priložiti originale sledećih dokumenata:

1. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne sme biti starije od godinu dana 
2. Izvod iz matične knjige rođenih na tzv. trajnom obrascu koji se koristi u Republici Srbiji
3. Pasoš ili lična karta Republike Srbije
4. Dokaz o boravku na teritoriji konzularnog područja Ambasade

Taksa za izdavanje biometrijskog pasoša iznosi 66,00 EUR i plaća se prilikom podnošenja zahteva.

Napomene :

- Zahteve za izdavanje biometrijskih pasoša mogu podnositi i lica koja nemaju prijavljeno prebivalište u R. Srbiji, kao i lica koja nemaju određen JMBG (jedinstveni matični broj građana).
- Sva maloletna lica, bez obzira na starost (uključujući i bebe), podležu akviziciji, odnosno ličnom prisustvu.
- Dete, bez obzira na godine starosti, dobija vlastiti pasoš i ne može biti upisano u pasoš roditelja.
- Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje pasoša maloletnim licima (dakle, do navršenih 18 godina starosti) neophodno je prisustvo oba roditelja i samog deteta. Ukoliko je jedan od roditelja sprečen, potrebno je priložiti njegovu pismenu saglasnost, overenu od strane nadležnog organa ili pravosnažnu presudu o razvodu kojom je staranje o detetu povereno roditelju koji podnosi zahtev.

Zahtevi za biometrijske pasoše ne mogu se podnositi u sledećim slučajevima:

- Za novorođenu decu prilikom prijave rođenja u inostranstvu radi upisa te činjenice u matičnim knjigama u Srbiji (tj. kada još uvek ne poseduju uverenje o državljanstvu Republike Srbije i izvod iz matične knjige rođenih iz Srbije),
- Za lica koja, nakon sklapanja braka/razvoda braka, žele da im pasoš bude izdat na novo prezime – sve dok postupak ne bude okončan u Srbiji, odnosno dok ne pribave uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih iz Republike Srbije sa upisanim novim prezimenom.
 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

Zakazivanje termina za obradu biometrijskih podataka može se obaviti lično ili telefonskim putem svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 časova

Procedura obrade zahteva i izdavanja putne isprave traje do 60 dana (putne isprave se izrađuju u Republici Srbiji).

Pasoši se mogu preuzeti svakog radnog dana od 9:00 do 15:00 časova.

PUTNI LIST:

Za izdavanje putnog lista potrebno je priložiti :

• Dokument izdat od strane MUP Republike Srbije kojim se dokazuje identitet - lična karta ili vozačka dozvola
• Uverenje o državljanstvu ne starije od godinu dana
• 3 fotografije dimenzija 3,5 x 4,5 cm
• Ukoliko je pasoš izgubljen ili ukraden, potrebno je priložiti potvrdu da je češkoj policiji prijavljen gubitak/krađa pasoša Republike Srbije.
• Ukoliko je došlo do oštećenja pasoša, potrebno je dostaviti oštećeni pasoš na uvid.

Napomene :
• U slučaju da se identitet ne može utvrditi na drugi način, potrebno je da identitet podnosioca zahteva potvrde dva svedoka koja poseduju važeći pasoš Republike Srbije.
• Putni list se izdaje, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, državljanima Republike Srbije koji su u inostranstvu ostali bez važećeg pasoša.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Aktuelno - najčešća pitanja
VAŽNO OBAVEŠTENJE - bezgotovinsko plaćanje konzularnih usluga od 01.09.2022.g.
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R.Srbije
Putne isprave
Overa dokumenata
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Ulazak stranaca u R.Srbiju - vize
Advokati u Češkoj Republici sa znanjem srpskog jezika
Vesti
OBAVEŠTENJE O UPISU U MKR
Primena Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP)
VAŽNA NAPOMENA U VEZI SA BORAVKOM NAŠIH GRAĐANA U ČEŠKOJ REPUBLICI
Obavljanje stručne prakse u MSP i diplomatsko-konzularnim predstavništvima R. Srbije
Opšti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju
Informacije u vezi sa ulaskom i boravkom u Češkoj Republici
Konzularna nadležnost
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Formulari