| |     latinica | english  
Насловна
Царинско поступање са хуманитарном помоћи
Преносимо да је Управа царина Р. Србије наложила свим царинарницама у Р. Србији да се поступак са пошиљкама хуманитарне помоћи на граничним прелазима приликом уласка у царинско подручје Р. Србије и њихово пријављивање ради упућења до одредишта, сматрају приоритетним, уз поштовање свих прописаних царинских поступака и процедура.
 
Уколико возач који уноси робу у царинско подручје нема царинског заступника, ангажовани царински службеник упознаће га са могућношћу усменог пријављивања, у ком случају је обавеза тог царинског службеника да он формира и обради транзитну делкарацију у ИСЦС-у за ту пошиљку, уручи одговарајуће примерке возачу и упути га да се са њима јави одредишном царинском органу.
 
Такође, у циљу обезбеђења одговарајуће контроле, а уколико возач не обезбеди одговарајући инструмент обезбеђења царинског дуга који може настати у поступку транзита ове робе, ангажовани царински службеник обавезно ће уз примерке транзитне декларације и пратеће документације која остаје у граничној царинској испостави, приложити и копију путне исправе или други одговарајући лични документ возача.
 
У вези поступка одобрења захтеваног царинског поступка са овим пошиљкама у одредишним царинским испоставама, наведени поступак ће такође имати приоритет. Уредбом о царински дозвољеном поступању са робом прописано је да декларант усмену декларацију за стављање робе у слободан промет може, између осталог, да поднесе и за робу некомерцијалне природе мањег економског значаја, ако то одобри царински орган. Уредбом је прописано и да се, да при поступку привременог увоза, усмено може декларисати и друга роба, ако царински орган то одобри.
 
Управа царина је, с обзиром на конретне најаве приспећа одређених хуманитарних пошиљки, организовала потребна дежурства.

Верзија за штампу
Дијаспора
Обележавање Дана сећања на страдање и прогон Срба, 4. август 2016.године
Царинско поступање са хуманитарном помоћи
СЕРВИС ЗА БРЗЕ ОДГОВОРЕ
О дијаспори и Србима у региону
Клубови и удружења
Медији
Српска православна црква
Пројекти за дијаспору
Војни меморијали