| |     latinica | english  
Насловна
Адвокати у Чешкој Републици са знањем српског језика
 
Filip Červenka 
adresa: Mánesova 1374/53, 120 00 Praha 2
mob.tel. +420 778 157 527
email: cervf@mail.com
 
Bohumil Měšt’ánek
adresa: Českoslovensé armády 828/34, 160 00 Praha 6
tel. +420 233 341 553
mob.tel. +420 602 379 534
email: bohumil.mestanek@email.cz
 
Milan Lukenda
Advokatska kancelarija „L&P“
adresa: Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1
Czech Republic
tel. +420 724 058 718
email: lukenda@lukenda.cz
web site: www.lukenda.cz
 
Напомињемо да адвокати са листе нису званични заступници Амбасаде Републике Србије у Прагу, према којима Амбасада нема никаква права нити обавезе. Листа је постављена као вид обавештења да држављани Републике Србије у случају потребе могу контактирати адвокате на јурисдикционом подручју Амбасаде (Чешка Република), са којима могу комуницирати на матерњем језику.

Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Актуелно - најчешћа питања
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - безготовинско плаћање конзуларних услуга од 01.09.2022.г.
Путовање малолетних лица преко државне границе Р.Србије
Путне исправе
Овера докумената
Држављанство
Статусна питања
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Улазак странаца у Р.Србију - визе
Адвокати у Чешкој Републици са знањем српског језика
Вести
ОБАВЕШТЕЊЕ O УПИСУ У МКР
Примена Закона о општем управном поступку (ЗОУП)
ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА БОРАВКОМ НАШИХ ГРАЂАНА У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ
Обављање стручне праксе у МСП и дипломатско-конзуларним предсатвништвима Р. Србије
Општи услови за улазак у Републику Србију
Информације у вези са уласком и борaвком у Чешкој Републици
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Формулари