| |     latinica | english  
Насловна
Општи услови за улазак у Републику Србију
 1. важећа путна исправа;
 2. важећа виза у путној исправи, ако је виза за Србију потребна за држављане државе чију путну исправу поседује;
 3. доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији. Довољним средствима се сматра износ од 50 евра по дану боравка, а доказ је готовина у наведеном износу, извод са банковног рачуна, путнички чекови, кредитне картице, као и гарантно писмо;
 4. потврда о вакцинисању, односно, потврда да није оболео од заразне болести, а долази са подручја захваћених епидемијом заразних болести, која се одређују према подацима Министарства здравља;
 5. уколико малолетна лица путују са једним од родитеља потребно је оверено пуномоћје другог родитеља, односно, када путују са трећим лицем, оба родитеља или старатеља;
 6. препоручује се поседовање полисе здравственог осигурања за период боравка у Србији на износ медицинских трошкова који не може бити мањи од 20.000 ЕУР.

Услови за визу

Проверите овде да ли Вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.
Захтев за визу се подноси у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Општи услови за издавање визе:

 1. важећи пасош (паcош мора бити важећи најмање 90 дана од дана издавања визе);
 2. позивно писмо:
  • за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије;
  • за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији;
  • за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати);
 3. попуњен образац захтева за визу - (PDF);
 4. фотографија (димензија 3.5 х 4.5 цм);
 5. резервација повратне карте или итинирер (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);
 6. доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији;
 7. здравствено осигурање;
 8. такса за издавање визе.

За издавање транзитне визе потребно је поседовање визе државе у коју се улази после транзита кроз Србију. Уколико виза за ту државу није потребна, неопходно је пружити други доказ о сврси путовања у дату земљу.

Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије задржавају право да затраже додатну документацију приликом подношења захтева за визу. Непотпуни захтеви за визу неће бити прихваћени.

За више информација у вези са издавањем виза потребно је контактирати најближе дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије.

Унос кућних љубимаца

 

• ПСИ, МАЧКЕ И КРЗНАШИЦЕ

УНОС
За унос паса, мачака и крзнашица потребно је да су испуњени следећи услови:
 1. да су кућни љубимци трајно обележени на прописан начин;
 2. да кућне љубимце прати пасош издат од стране овлашћеног ветеринара одређене земље, којим се потврђује:
 • да је кућни љубимац вакцинисан или ревакцинисан против беснила регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску јединицу по дози (WHO стандард) и која је урађена у складу са упутством произвођача вакцине, у случају да се ради о кућном љубимцу старијем од три месеца;
 • да је протекао 21 дан од дана вакцинације, у случају прве вакцинације против беснила;
 • да је кућни љубимац од рођења боравио на истом месту и није био у контакту са дивљим животињама које су могле бити изложене инфекцији или се креће у пратњи мајке од које је још увек зависан, у случају да се ради о кућним љубимцима који су млађи од три месеца и нису вакцинисани.
Узорак ветеринарског уверења за псе, мачке и крзнашице можете наћи овде.

ИЗНОШЕЊЕ
Приликом изношења паса и, мачака из Републике Србије треба да буду испуњени следећи услови:
 1. да су кућни љубимци трајно обележени у складу са прописом којим се уређује обележавање животиња;
 2. да кућне љубимце прати уверење (сертификат) издато од стране овлашћеног органа и пасош издат од стране овлашћеног ветеринара, којим се потврђује:
 • да је кућни љубимац вакцинисан или ревакцинисан против беснила регистрованом инактивисаном вакцином која садржи најмање једну антигенску јединицу по дози (WHO стандард) и која је урађена у складу са упутством произвођача вакцине, у случају да се ради о животињи старијој од три месеца,
 • да је кућни љубимац био подвргнут тестирању серума крви на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела против вируса беснила, и то са граничним титром од најмање 0,5 IU/ml у лабораторији која је овлашћена од стране Европске уније, најмање 30 дана после вакцинације и три месеца пре изношења, с тим што се тестирање серума крви не мора понављати за животиње које су после претходне титрације биле редовно ревакцинисане у интервалима одређеним у упутству произвођача вакцине.
Кућни љубимци који су млађи од три месеца не могу се износити док не достигну старост која је прописана за вакцинисање, као и ако после вакцинисања нису били подвргнути тестирању серума крви на висину титра специфичних неутрализирајућих антитела на вирус беснила, осим ако надлежни орган земаље у коју се путује не одреди другачије.

• ОСТАЛЕ ЖИВОТИЊЕ:
 • ­ БЕСКИЧМЕЊАЦИ (изузев пчела и ракова),
 • ­ УКРАСНЕ ТРОПСКЕ РИБИЦЕ,
 • ­ ВОДОЗЕМЦИ,
 • ­ ПТИЦЕ (изузев живине),
 • ­ ГМИЗАВЦИ И
 • ­ СИСАРИ (ГЛОДАРИ И ДОМАЋИ КУНИЋИ)
За некомерцијално кретање набројаних животиња потребно је да те кућне љубимце прати уверење (сертификат) којим се потврђује да су испуњени ветеринарско-санитарни услови за њихово некомерцијално кретање.

Узорке ветеринарског уверења можете наћи овде:
Контакт телефони:
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, Одељење за међународни промет +381 11/2602 634, +381 11/2602 498 и
 • Гранична инспекција +381 11/2602 774.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Актуелно - најчешћа питања
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - безготовинско плаћање конзуларних услуга од 01.09.2022.г.
Путовање малолетних лица преко државне границе Р.Србије
Путне исправе
Овера докумената
Држављанство
Статусна питања
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Улазак странаца у Р.Србију - визе
Адвокати у Чешкој Републици са знањем српског језика
Вести
ОБАВЕШТЕЊЕ O УПИСУ У МКР
Примена Закона о општем управном поступку (ЗОУП)
ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА БОРАВКОМ НАШИХ ГРАЂАНА У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ
Обављање стручне праксе у МСП и дипломатско-конзуларним предсатвништвима Р. Србије
Општи услови за улазак у Републику Србију
Информације у вези са уласком и борaвком у Чешкој Републици
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Формулари