| |     ћирилица | english  
Naslovna
OBAVEŠTENJE O UPISU U MKR

Državljani Republike Srbije koji su rođeni na teritoriji republika bivše SFRJ, a koji u prethodnom periodu nisu pokrenuli upis u matične knjige Republike Srbije, dužni su da, bez odlaganja, pokrenu odgovarajuće upravne postupke iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i regulišu obavezu upisa u matičnu knjigu rođenih u Republici Srbiji. Nadležne policijske uprave MUP RS koje budu rešavale po zahtevima za izdavanje putnih isprava podnetih u Ambasadi RS u Pragu zahtevaće dopune zahteva sa ažurnim podacima o upisu u matične knjige R. Srbije, tako da stranke neće biti u mogućnosti da pribave nove putne isprave ukoliko prilikom podnošenja zahteva budu prilagali izvode iz matične knjige rođenih koje su izdali organi iz republika bivše SFRJ.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Aktuelno - najčešća pitanja
VAŽNO OBAVEŠTENJE - bezgotovinsko plaćanje konzularnih usluga od 01.09.2022.g.
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R.Srbije
Putne isprave
Overa dokumenata
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Ulazak stranaca u R.Srbiju - vize
Advokati u Češkoj Republici sa znanjem srpskog jezika
Vesti
OBAVEŠTENJE O UPISU U MKR
Primena Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP)
VAŽNA NAPOMENA U VEZI SA BORAVKOM NAŠIH GRAĐANA U ČEŠKOJ REPUBLICI
Obavljanje stručne prakse u MSP i diplomatsko-konzularnim predstavništvima R. Srbije
Opšti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju
Informacije u vezi sa ulaskom i boravkom u Češkoj Republici
Konzularna nadležnost
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Formulari