| |     ћирилица | english  
Naslovna
Opšti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju
 1. važeća putna isprava;
 2. važeća viza u putnoj ispravi, ako je viza za Srbiju potrebna za državljane države čiju putnu ispravu poseduje;
 3. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji. Dovoljnim sredstvima se smatra iznos od 50 evra po danu boravka, a dokaz je gotovina u navedenom iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice, kao i garantno pismo;
 4. potvrda o vakcinisanju, odnosno, potvrda da nije oboleo od zarazne bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima Ministarstva zdravlja;
 5. ukoliko maloletna lica putuju sa jednim od roditelja potrebno je overeno punomoćje drugog roditelja, odnosno, kada putuju sa trećim licem, oba roditelja ili staratelja;
 6. preporučuje se posedovanje polise zdravstvenog osiguranja za period boravka u Srbiji na iznos medicinskih troškova koji ne može biti manji od 20.000 EUR.

Uslovi za vizu

 

Proverite ovde da li Vam je potrebna viza za ulazak u Republiku Srbiju.
Zahtev za vizu se podnosi u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Opšti uslovi za izdavanje vize:

 1. važeći pasoš (pacoš mora biti važeći najmanje 90 dana od dana izdavanja vize);
 2. pozivno pismo:
  • za privatnu posetu – pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije;
  • za poslovnu posetu – pozivno pismo kompanije u Srbiji;
  • za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 3. popunjen obrazac zahteva za vizu - (PDF);
 4. fotografija (dimenzija 3.5 h 4.5 cm);
 5. rezervacija povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 6. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji;
 7. zdravstveno osiguranje;
 8. taksa za izdavanje vize.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Ukoliko viza za tu državu nije potrebna, neophodno je pružiti drugi dokaz o svrsi putovanja u datu zemlju.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije zadržavaju pravo da zatraže dodatnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva za vizu. Nepotpuni zahtevi za vizu neće biti prihvaćeni. 

Za više informacija u vezi sa izdavanjem viza potrebno je kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

 

Unos kućnih ljubimaca

• PSI, MAČKE I KRZNAŠICE

UNOS
Za unos pasa, mačaka i krznašica potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:
 1. da su kućni ljubimci trajno obeleženi na propisan način;
 2. da kućne ljubimce prati pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara određene zemlje, kojim se potvrđuje:
 • da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o kućnom ljubimcu starijem od tri meseca;
 • da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;
 • da je kućni ljubimac od rođenja boravio na istom mestu i nije bio u kontaktu sa divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji ili se kreće u pratnji majke od koje je još uvek zavisan, u slučaju da se radi o kućnim ljubimcima koji su mlađi od tri meseca i nisu vakcinisani.
Uzorak veterinarskog uverenja za pse, mačke i krznašice možete naći ovde.

IZNOŠENjE
Prilikom iznošenja pasa i, mačaka iz Republike Srbije treba da budu ispunjeni sledeći uslovi:
 1. da su kućni ljubimci trajno obeleženi u skladu sa propisom kojim se uređuje obeležavanje životinja;
 2. da kućne ljubimce prati uverenje (sertifikat) izdato od strane ovlašćenog organa i pasoš izdat od strane ovlašćenog veterinara, kojim se potvrđuje:
 • da je kućni ljubimac vakcinisan ili revakcinisan protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom koja sadrži najmanje jednu antigensku jedinicu po dozi (WHO standard) i koja je urađena u skladu sa uputstvom proizvođača vakcine, u slučaju da se radi o životinji starijoj od tri meseca,
 • da je kućni ljubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine.
Kućni ljubimci koji su mlađi od tri meseca ne mogu se iznositi dok ne dostignu starost koja je propisana za vakcinisanje, kao i ako posle vakcinisanja nisu bili podvrgnuti testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela na virus besnila, osim ako nadležni organ zemalje u koju se putuje ne odredi drugačije.

• OSTALE ŽIVOTINjE:
 • ­ BESKIČMENjACI (izuzev pčela i rakova),
 • ­ UKRASNE TROPSKE RIBICE,
 • ­ VODOZEMCI,
 • ­ PTICE (izuzev živine),
 • ­ GMIZAVCI I
 • ­ SISARI (GLODARI I DOMAĆI KUNIĆI)
Za nekomercijalno kretanje nabrojanih životinja potrebno je da te kućne ljubimce prati uverenje (sertifikat) kojim se potvrđuje da su ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za njihovo nekomercijalno kretanje.

Uzorke veterinarskog uverenja možete naći ovde:
Kontakt telefoni:
 • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, Odeljenje za međunarodni promet +381 11/2602 634, +381 11/2602 498 i
 • Granična inspekcija +381 11/2602 774.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Aktuelno - najčešća pitanja
VAŽNO OBAVEŠTENJE - bezgotovinsko plaćanje konzularnih usluga od 01.09.2022.g.
Putovanje maloletnih lica preko državne granice R.Srbije
Putne isprave
Overa dokumenata
Državljanstvo
Statusna pitanja
Vojna obaveza
Ostale konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Ulazak stranaca u R.Srbiju - vize
Advokati u Češkoj Republici sa znanjem srpskog jezika
Vesti
OBAVEŠTENJE O UPISU U MKR
Primena Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP)
VAŽNA NAPOMENA U VEZI SA BORAVKOM NAŠIH GRAĐANA U ČEŠKOJ REPUBLICI
Obavljanje stručne prakse u MSP i diplomatsko-konzularnim predstavništvima R. Srbije
Opšti uslovi za ulazak u Republiku Srbiju
Informacije u vezi sa ulaskom i boravkom u Češkoj Republici
Konzularna nadležnost
URAĐENE biometrijske putne isprave
Carina
Formulari