| |     latinica | english  
Насловна
Обављање стручне праксе у МСП и дипломатско-конзуларним предсатвништвима Р. Србије

Обавештавамо Вас да је 6. децембра 2013. године ступио на снагу Правилник о обављању стручне праксе у Министарству спољних послова Р. Србије. Стручну праксу у МСП РС и дипломатско-конзуларним представништвима Р. Србије у иностранству могу обављати пунолетни и пословно способни држављани Р. Србије, који испуњавају услове предвиђене Правилником као и, изузетно, стране дипломате (уколико је то предвиђено међународним споразумом). Организацију и спровођење стручне праксе спроводи Дипломатска академија МСП РС, а пракса се обавља у трајању од најмање 2 недеље до најдуже 6 месеци. Стручну праксу могу обављати студенти основних студија, дипломци и студенти постдипломских студија на факултетима у Р. Србији и иностранству који нису у радном односу. Лице које обавља стручну праксу нема право на новчану накнаду или другу имовинску корист.

Молбу за обављање стручне праксе заинтересовани подносе 2 месеца пре планираног почетка и то или Министарству спољних послова Р. Србије или дипломатско-конзуларном представништву земље у којој живе.

Детаљније информације о обављању стручне праксе можете пронаћи на сајту Министарства спољних послова Р. Србије - Дипломатска академија (www.mfa.rs).

стручна пракса - сагласност

стручна пракса потврда


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Актуелно - најчешћа питања
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - безготовинско плаћање конзуларних услуга од 01.09.2022.г.
Путовање малолетних лица преко државне границе Р.Србије
Путне исправе
Овера докумената
Држављанство
Статусна питања
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Улазак странаца у Р.Србију - визе
Адвокати у Чешкој Републици са знањем српског језика
Вести
ОБАВЕШТЕЊЕ O УПИСУ У МКР
Примена Закона о општем управном поступку (ЗОУП)
ВАЖНА НАПОМЕНА У ВЕЗИ СА БОРАВКОМ НАШИХ ГРАЂАНА У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ
Обављање стручне праксе у МСП и дипломатско-конзуларним предсатвништвима Р. Србије
Општи услови за улазак у Републику Србију
Информације у вези са уласком и борaвком у Чешкој Републици
Конзуларна надлежност
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Царина
Формулари